Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató a Hatra Mag Kft. adatkezelő tulajdonában álló https://etteremakozelben.hu/ honlap használata során megvalósuló személyes adatok kezeléséről nyújt előzetes tájékoztatást, ezzel eleget téve a GDPR törvény 13. cikkében megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségének. 

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:  

Adatkezelő neve: Hatra Mag Kft.  

(ügyvezető: Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea) 

Adatkezelő székhelye: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34.   

Adatkezelő elérhetőségére vonatkozó adatok:  

Telefonszám: +36 70/607-3222   

Email cím: info[kukac]etteremakozelben.hu   

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.   

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.   

Elérhetőségére vonatkozó adatok: Email cím: info@tarhelypark.hu   

Telefonszám: +36 1 700 4140   

Ügyfélszolgálat: Munkanapokon: 9:00 – 17:00   

Ebédidő: 12:00 – 12:30   

A honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató a közzététel napjával válik hatályossá, módosítás esetén a korábbi adatkezelési tájékoztatók az oldal alján elérhetőek. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan felmerülő bármilyen kérdésre szívesen nyújtunk tájékoztatást.   

Az alábbiakban felsorolásra kerül néhány olyan adatkezelési tevékenység, amelyek kifejezetten a honlap működtetésével, használatával kapcsolatosan merülnek fel. Amennyiben olyan adatkezelési tevékenység valósul meg, amelyről a tájékoztatóban nem esik szó, arról külön tájékoztatást nyújtunk.  

A személyes adatok kezelése során automatizált döntéshozatalra nem kerül sor. 

 

2. Adatkezelési tevékenységek meghatározása 

A Hatra Mag Kft. adatkezelő az https://etteremakozelben.hu/ blogoldalt működteti. A weboldal használatával kapcsolatosan az alábbi esetekben kerülhet sor a felhasználótól, mint érintettől gyűjtött személyes adatok kezelésére: 

 1. Kapcsolatfelvétel   
 1. Webszerver naplózás 
 1. Közösségi oldalak 
 1. Cookie kezelés 

 

2/1. Kapcsolatfelvétel  

Az érintettek köre: a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvételt kezdeményező érintettek köre, akik telefonon, emailben vagy postai úton veszik fel a kapcsolatot az adatkezelővel  

A kezelt adatok célja: a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése 

A kezelt adatok jogalapja: az érintett hozzájárulása 

A kezelt adatok köre: email cím használatakor: név, email cím, küldés dátuma, üzenet tartalma (amennyiben tartalmaz személyes adatot), telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén: név, telefonszám, postai úton: név, lakcím és egyéb olyan személyes adat, amit az érintett megad 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: email használata esetén a tárhely és a Gmail szolgáltatást nyújtó Google Ireland Limited részére adattovábbítás és tárolás, telefonon és postai úton megadott személyes adatok esetén az adatkezelő nem továbbítja más címzetteknek. (ld. Adatfeldolgozók) 

Harmadik országba történő adattovábbítás: harmadik országba történik adattovábbítás a Google Ireland Limited részéről (ld. Adatfeldolgozók) 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, a kapcsolatfelvétel okának megszűnéséig, de legkésőbb a kapcsolatfelvételtől számított 3 hónapon belül  

Az érintett jogai: ld. 4. pont  

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.    

Az érintett a fenti jogai gyakorlását: a 4. pontban foglaltaknak megfelelően terjesztheti elő.  

További tájékoztatás:  

A kapcsolatfelvételen alapuló személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Ahhoz, hogy az üzenetben foglaltak feldolgozásra kerüljenek szükség van a hozzájárulás megadására. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tudja felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége: lásd részletesen 6. pont 

 

2/2. Webszerver naplózás 

Az érintettek köre: a https://etteremakozelben.hu/ weboldalt böngészők köre  

A kezelt adatok célja: a felhasználók azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében 

A kezelt adatok jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke 

A kezelt adatok köre: látogató IP címe, látogatás időpontja, látogató által megnyitott URL, látogató böngészőjének típusa, verziója, látogató operációs rendszerének típusa, verziója 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő az adatfeldolgozást végző tárhelyszolgáltatónak továbbítja, 

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft. (ld. Adatfeldolgozók pont) 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 90 nap 

Az érintett jogai: ld. 4. pont 

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő: ld. 4. pont 

További tájékoztatás: 

A kezelt adatok köre alkalmasak lehetnek valamely érintett beazonosítására, az üzemeltető azonban ezeket az adatokat kizárólag a weboldal biztonságának fenntartása céljából használja fel, nem köti más olyan információhoz, ami alapján az érintett személy beazonosítható lenne. 

A személyes adatok szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének sem előfeltétele. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége: lásd részletesen 6. pont 

2/3. Közösségi oldalak, csoportok 

Az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, közösség építése, követőkkel való kapcsolattartás, tartalmak megosztása céljából az alábbi közösségi média csatornákat használja:  

Facebook oldal: https://www.facebook.com/etteremakozelben 

Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/etteremakozelben 

Instagram: https://www.instagram.com/etteremakozelben/ 

Pinterest: https://hu.pinterest.com/etteremakozelben/ 

Az érintettek köre: az adott közösségi oldalakat használók köre  

A kezelt adatok köre: 

A kezelt adatok köre platformonként változó, függ az adott közöségi csatorna felhasználási feltételeitől és adatkezelési irányelveitől. Összeségében véve az alábbi adatokat kezeljük:  

Felhasználó neve, profilképe és egyéb általa megadott adatok – amennyiben ezek nyilvánosak és megismerhetőek, hozzászólások, megosztások, bejegyzések, bejegyzéskedvelések, üzenetek és egyéb megnyilvánulások. 

A kezelt adatok célja: az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, közösség építése, követőkkel való kapcsolattartás, tartalmak megosztása.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.  

A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelések jogszerűségét nem érinti. 

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsátják rendelkezésre a személyes adataikat az adott közösségi platformokon, az ott meghatározott felhasználási feltételek és adatkezelési irányelvek szerint 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a közösségi platformok üzemeltetői és azok a felhasználók, akik az adott platform felhasználási feltételei, adatkezelési irányelvei szerint lehetővé teszik egymás profiljának, bejegyzéseinek és egyéb tevékenységeinek a figyelemmel kisérését. 

A személyes adatok címzettje: 

Facebook és Instagram  

Meta Platforms Ireland Limited 

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország 

Facebook és Instagram használata során: harmadik országokba történik adattovábbítás. A GDPR vonatkozó rendelkezései szerint harmadik országba csak meghatározott biztosítékok mentén van lehetőség. Az adatok továbbítása tekintetében a Meta Platforms Ireland Limited az alábbiakra támaszkodik:  

 • Az Európai Bizottság megfelelősségi határozatai  
 • EU-USA adatvédelmi keretszabályzat 
 • Egyéb helyzetekben az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekre vagy a hatályos jogszabályok szerint megadott mentességekre 

További információk: felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató 

 

A Pinterest használata során harmadik országokba megvalósuló adattovábbítások esetére nyújtott garanciák: 

A Pinterest Europe Ltd. és a Pinterest, Inc. a személyes adatok közös adatkezelője. 

Megfelelőségi határozatok használata, melyek az Európai Bizottság által a GDPR 45. cikke értelmében kiadott (vagy más jogszabályok alapján kiadott, ezzel egyenértékű) határozatok, amelyek elismerik, hogy egy adott ország megfelelő adatvédelmi szintet kínál. Illetve Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) használata. Az Európai Bizottság jóváhagyott a GDPR 46. cikke szerinti szerződési feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az EGT területén működő vállalatok adatokat továbbítsanak az EGT területén kívülre. 

További információk: Adatvédelmi nyilatkozat 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amit az adott közösségi oldalon tehet meg: pl. kedvelés visszavonása, követés leállítása, hozzászólás törlése, feliratkozás megszüntetése, csoportból való kilépés 

Az érintett jogai: az adott közösségi oldal felhasználási feltételei határozzák meg 

Az érintett a jogai gyakorlását: az adott közösségi oldal felhasználási feltételeinek és a 4. pontban foglaltaknak megfelelően gyakorolhatja. 

Az adatkezelő közös adatkezelőként jár el a Facebok és Instagram közösségi platformokat üzemeltető Meta Platforms Ireland Limited-el. A személyes adatok oldalelemzési célú kezelésére az alábbi közös adatkezelési megállapodás ad további tájékoztatást: 

Közös adatkezelés az oldalelemzések kapcsán 

 

2/3. Süti (“cookie”) kezelés 

A cookie-k („sütik”), olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott weblap helyez el az érintett számitógépén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé, biztonságosabbá tegye a felhasználó számára, statisztikai adatokat gyűjtsön, illetve elősegítse a weblap tulajdonosok marketing tevékenységét a felhasználók számára. 

A sütik egyes fajtáiról, működésükről, kezelésükről részletesen a külön dokumentumba foglalt Süti kezelési szabályzat rendelkezik, mely folyamatosan elérhet az adatkezelő honlapjáról.

3. Címzettek köre 

  (további adatkezelők, adatfeldolgozók) 

  Az adatkezelő tevékenysége végzése során az alábbi adatfeldolgozók munkáját veszi igénybe vagy adatkezelőkkel működik együtt: 

  Google Ireland Limited (adatfeldolgozói tevékenység a Gmail szolgáltatás működtetése, adatok tárolása) Adatfeldolgozó
  Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik
  (Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V)
  Gordon House, Barrow Street
  Dublin 4
  Írország 

  Kezelt adatok köre és ideje: ld. az egyes adatkezelési tevékenységeket. 

  A Google Ireland Limited részéről harmadik országok felé történik adatáramlás. A GDPR vonatkozó rendelkezései szerint harmadik országba csak meghatározott biztosítékok mentén van lehetőség. Az adatok továbbítása tekintetében a Google az alábbi adatvédelmi keretrendszerekre támaszkodik: 

  • Az Európai Bizottság megfelelősségi határozatai 
  • EU-USA adatvédelmi keretszabályzat 

  További információ: Az adatátvitelre vonatkozó jogi keretrendszerek 

  Meta Platforms Ireland Limited (Közös adatkezelő) 

  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország 

  Kezelt adatok köre és ideje: ld. 2/2. pont 

  A Meta Platforms Ireland Limited részéről harmadik országok felé történik adatáramlás. A GDPR vonatkozó rendelkezései szerint harmadik országba csak meghatározott biztosítékok mentén van lehetőség. Az adatok továbbítása tekintetében a Meta Platforms Ireland Limited az alábbiakra támaszkodik:  

  • Az Európai Bizottság megfelelősségi határozatai  
  • EU-USA adatvédelmi keretszabályzat 
  • Egyéb helyzetekben az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekre vagy a hatályos jogszabályok szerint megadott mentességekre 

  További információk: 

  Messenger: felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató 

   

  Tárhelyszolgáltató (Adatfeldolgozó) 

  Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., email cím: info@tarhelypark.hu , Telefonszám: +36 1 700 4140) 

  Kezelt adatok köre: a tárhelyszolgáltatás keretében a weboldal adatok tárolása, biztonsági mentések végzése. 

  A tárhelyszolgáltató adatfeldolgozására vonatkozó ászf: 

  Adatfeldolgozási tevékenységek ászf

  4. Az érintettek jogai

   Átlátható tájékoztatáshoz való jog 

   Az adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével az adatkezelő eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének. 

   Az érintett hozzáférési joga 

   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

   • az adatkezelés céljai; 
   • az érintett személyes adatok kategóriái; 
   • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,  
   • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
   • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
   • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
   • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
   • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is. 

   Az adatkezelő nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt és profilalkotást sem végez. 

   Helyesbítéshez való jog 

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

   A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

   Az adatkezelés korlátozásához való jog 

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

   Az adathordozhatósághoz való jog 

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

   • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 
   • az adatkezelés automatizált módon történik. 

   A tiltakozáshoz való jog 

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen ha  

   • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 
   • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

   Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

   Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő: 

   Adatkezelő neve: Hatra Mag Kft. (ügyvezető: Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea)   

   Adatkezelő lakcíme: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34.    

   Adatkezelő elérhetőségére vonatkozó adatok:   

   Telefonszám: +36 70/607-3222    

   Email cím: info[kukac]etteremakozelben.hu 

   5. Intézkedési eljárás és határidő

   Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlása érdekében elküldött kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

   Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

   Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

   Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az adatkezelő a tájékoztatást elektronikus úton fogja megadni kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

   6. Panasztételi lehetőség

   Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása a jogsértés megjelölésével, költségmentesen indítható el. 

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

   1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.  

   Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

   Telefon:   

   +36 (30) 683-5969
   +36 (30) 549-6838
   +36 (1) 391 1400  

   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

    7. Bírósági jogorvoslathoz való jog

   Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait. A bírósághoz való fordulás joga nem érinti az adatvédelmi hatósági eljárás megindításának jogát. 

   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

   8. Intézkedés adatvédelmi incidens esetén

   Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

   Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

   9. Az adatkezelés biztonsága

   Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.  

   A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatkezelővel jogviszonyban lévő adatfeldolgozók ismerhetik meg, illetve azok a hatóságok, akik felé az adatkezelőnek jogszabályon alapuló adattovábbítási kötelezettsége áll fenn.  

   Az adatkezelő papír alapú személyes adatkezelés esetén a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságos, zárható helyiségben helyezi el, törekszik arra, hogy ahhoz harmadik, jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. Informatikai védelem keretében az adatkezelő tulajdonában álló számítógépeket és egyéb adathordozókat megfelelő vírusvédelemmel látja el, azokhoz kizárólag az adatkezelő személyesen vagy az általa kijelölt személy férhet hozzá, illetve felhasználónévvel és jelszóval látja el. Az adatkezelő rendszeres adatmentéseket végez annak érdekében, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és a rendelkezésre állás visszaállítható legyen.  

    10. Záró rendelkezések

   A leginkább releváns alkalmazandó jogszabályok: 

   • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
   • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

   Az adatkezelési tájékoztató 2024. május 22. napján lép hatályba.